Trenger du en lisens til Breed Dogs i New York State ?

Enten du trenger en lisens for å avle hunder i New York State , avhenger av hvor mange dyr som du har tenkt å selge hvert år . Artikkel 26 -A av statens Landbruk og Markets lov krever at alle kjæledyr forhandlere å få en lisens , men loven krever ikke alle hundeoppdrettere å få en lisens . Men statens definisjon av kjæledyr forhandlere inkluderer noen kjæledyr oppdrettere . Pet Dealer

Artikkel 26 -A definerer en pet forhandler som "enhver person som engasjerer seg i salg eller tilbud om salg av mer enn ni dyr per år for profitt til publikum . " " for profitt " ekskluderer personer som gave dyr . Hvis en forhandler prøver , men klarte ikke , å selge et dyr , som ikke frita den forhandleren fra loven , forsøket på å selge et dyr for profitt teller mot ni totalt
Pet Oppdretter

Artikkel 26 -A anser kjæledyr oppdrettere å være pet forhandlere og krever en lisens hvis oppdretter selger mer enn 25 dyr pr år . Ifølge staten Department of Agriculture and Markets , " oppdrettere som selger mindre enn 25 hunder og /eller katter årlig født og oppvokst på sine premiss er fritatt fra obligatorisk lisensiering . " Hvis du planlegger å selge kun et begrenset antall valper per år , er du fritatt fra obligatoriske kravet om lisensiering New Yorks .
Dyrevern
p Hvis du har tenkt å avle hundene mens også kjører et krisesenter for uønskede dyr , du kan unntas fra obligatorisk lisensiering . Dette unntaket gjelder bare for humane samfunn som er innarbeidet og anerkjent av staten. Humane samfunn vanligvis ikke selge sine dyr for profitt . Men de kan belaste en adopsjon avgift , og at avgiften ikke telle mot årlig grense på 25 år.
Advarsel

Når telle salg av dyr for å fastslå forhandleren berettigelse , må du ta med hunder og katter som en kumulativ total . For eksempel , hvis du skulle selge 20 hunder som du avlet på ditt hjem og seks katter fra en ikke-planlagt kull i løpet av ett kalenderår , du ville bli juridisk vurdert et kjæledyr forhandler og plikt til å få en lisens .