Kabergolin i Hunder

har Nyere medisinske studier vist kabergolin å være en effektiv behandling for å behandle primær og sekundær anestrus hos hunder . Kabergolin Forms

Cabergoline er en dopamin reseptor agonist som har blitt brukt til å behandle hyperprolactinemic lidelser hos mennesker . Kabergolin kommer som et hvitt pulver . Pulveret er oppløselig i alkohol , men ikke i vann. Stoffet kan også finnes i tablettform .
Estrus og anestrus

Estrus , mer kjent som " varme ", er den perioden hvor pattedyr blir kjønns opphisset og søke mates. Anestrus er den perioden av seksuell aktivitet mellom perioder med varme .
Canine Study

Medisinske studier har vist at kabergolin er en effektiv behandling for anestrus hos hunder . I en studie rapportert i Journal of American Veterinary Medical Association , ble friske , renrasede hunder med primære eller sekundære anestrus gitt kabergolin for 16 dager . Alle hundene i studien inngikk proestrus , perioden før varmen når en kvinne produserer ovariefollikler .
Fordeler

Cabergoline behandling kunne hjelpe oppdrettere som ønsker å parre hunder i henhold til sine egne tidsplaner . Det kan også hjelpe hunder som tidligere ikke gikk inn i varmen på egenhånd .
Bivirkninger

Nyere medisinske studier har rapportert noen bivirkninger hos hunder behandlet med kabergolin .
Advarsel

Selv velutdannede oppdrettere bør ikke engasjere seg i medikamentell behandling uten råd fra en veterinær . Rådfør deg med en lokal veterinær , særlig de kunnskapsrike i hundeoppdrett , før du begynner kabergolin behandlinger .