Svulster på leveren of Dogs

Svulster på leveren av hunder er en sjelden canine levertumor . Svulsten kan være godartet eller ondartet og kan være forårsaket av miljømessige eller genetiske faktorer. Forebygging av leversvulster i Hunder

Svulster i hunder kan ikke være helt forhindret , men ved å bruke visse praksiser , kan risikoen bli redusert . Regelmessige helseundersøkelser , nødvendige vaksiner , god ernæring og hygiene er alle tiltak som kan brukes for å opprettholde en robust hund og sunt immunsystem. Et sunt immunsystemkan avverge canine sykdom og noen ganger leversvulster .
Leversvulster i Hunder er Sjelden Primær

Svulster på leveren av hunder er vanligvis ikke primære svulster . De er vanligvis et resultat av metastatisk tumor et annet sted i kroppen. Ondartede primære leversvulster kalles levercellekarsinom som danner fra cellene i leveren .

Miljøfaktorer kan være ansvarlig

Svulster på leveren av hunder kan være forårsaket av eksponering mot visse kjemikalier som er kjent for å være kreftfremkallende . Leveren er hovedorganetsom bryter ned giftige kjemikalier. Kjemikalier kan bli enda mer giftig etter denne prosess. Plantevernmidler og harsk Dyremat kan produsere kreftfremkallende giftstoffer som kan bidra til leversvulster hos hunder .
Virus kan være en bidragsyter

virus og infeksjoner har vist seg å initiere leversvulster hos mennesker og dyr. Virus kan fører til leverceller til å mutere og initiere en malignitet . De fleste virus er ikke innblandet i svulster hos hunder , men visse infeksjoner som canine hepatitt kan bidra til svulster på leveren av hunder .
Advancing Age som en risikofaktor

Svulster er mer utbredt hos hunder eldre enn 10 år . Det er en noe høyere forekomst av leverkrefti hannhund . Svulster kan være godartet og ofte ikke gir symptomer med mindre svulsten vokser til hvor det presser på omkringliggende organer .
Tegn , symptomer og behandling av leversvulster i Hunder

tegn og symptomer på svulster på lever av hunder inkluderer abdominal oppblåsthet , oppkast , tap av matlyst , svakhet , pustevansker , rask respirasjon , blek tannkjøtt , gulsott og vekttap . Ikke alle av disse tegn vil indikere en tumor hos hund , men tidlig diagnose er viktig i prognose. Diagnostisering canine leversvulster inkluderer en historie og fysisk , komplett blodprosent , mage røntgen , brystet x- stråler og leverbiopsi . Behandling kan inkludere kirurgisk inngrep , IV væsker , blodoverføringer og kjemoterapi .